História

Brzotín - história

Obec sa uvádza r. 1243, je však oveľa staršia. Od r.1293 až do 19. stor. patrila rodine Mariássyovcov. Na ceste z Gemera do Spiša bola tu od 14. stor mýtna stanica. Od roku 1570 poplatná Turkom. Pôvodne zamestnanie obyvateľov bolo baníctvo a pastierstvo. Zlato sa tu dolovalo už na začiatku storočia. Na pravom brehu Slanej postavili svoj kamenný hrad Mariássiovci, ktorého meno bolo ,,Vörös barát vár ". Baníctvo a železiarstvo ožilo v poslednej tretine 18. stor. V r. 1804 až 1805 boli v obci štyri slovenské pece a štyri hámre. R. 1847 osobitná spoločnosť postavila v obci vysokú pec.

Kostol /ev.ref./, pôvodne ranogotická stavba z 2.pol.13.stor.,prestavaná v pol. 14.stor., r.1420 a koncom 15.stor. V r. 1723 pristavali severnú bočnú loď. V roku 1806 k severnému vstupu kostola pristavali malú arkádovú predsieň. Vchod do krypty Hámosovcov pristavali r. 1830 a nové zvony získal kostol r. 1857 preliatím starých zvonov lučenským zvonolejárom J.Heidenbergom. Kostol je obohnaný obranným múrom so strielňami. Kazatelnica neskoro baroková z 2.pol.18.stor. Kalich z roku 1631 renes-barok. Oltárna prikrývka baroková z červeného hodvábu z r. 1695. Súčasťou areálu je aj samostatne stojaca krypta Mariá-ssyovcov.

Kostol sv. Anny /kat./ neskoro barokový, postavený v r. 1798 - 1803 jednoloďová stavba s polkruhovým zakončením prebystéria, zaklenutého konchov, v lodi pruskými klenbami.Hlavný oltár luisízny z konca 18. stor., s novým obrazom sv. Anny z 20. stor. Kazatelnica klasicistická z čias stavby kostola. Na víťaznom oblúku medzi loďou a presbytériom je nápis „ SZENT ANNA ASZONY, KÖNYÖRÖGJ ÉRTTÜNK („ Sv. Anna oroduj za nás „ ). Súčasťou strechy je malá drevená strešná vežička v ktorej sú umiestnené zvony.

" Biely kaštieľ " z roku 1830 s empírovou fasádou je dnes sídlo Správy Národného parku Slovenský kras.

Barokový kaštieľ Mariássyovcov z r. 1792 s manzardovou šindľovou strechou, dnes sídlo štátneho archívu.

Pomník padlým v 2. svetovej vojne, postavený k 750-temu výročiu založenia obce v roku 1993.

Kúria Rákossyovcov z r. 1880, výzdoba fasády je v slohu Ľudovíta XVI. Kaštieľ Hámošovcov - klasicistická budova z r. 1780.

Erb Brzotína - symbolizuje územnú príslušnosť, ako aj zamestnanecké motívy poľnohospodárstva a baníctva, na základe erbového pečatidla z roku 1575. Erb pozostáva zo zeleného štítu v ktorom su umiestnené vedľa seba strieborné čerieslo, dvojitý kríž a bicie kladivko. Bol prijatý 31. marca 1999.

ZDROJ: RETEP - viac nájdete TU

Ako sa kedy volal:

1773 Berzéthe, Bersetin, Berzetin

1786 Berzethe, Berseten

1808 Berzéthe, Berzetín

1863–1913, 1938–1945 Berzéte

1920 Brzotýn, Berzetin

1927–1938, 1945–1948 Brzotín, Berzéte

1948–1976, 1990– Brzotín

1976-1990 patril pod Rožňavu

Back to top